În viață există momente în care concilierea familială nu mai este posibilă și astfel se ajunge la măsura extremă a divorţului.

Primul pas în demararea procedurilor diferă de modul în care soții înteleg să procedeze, de timpul scurs de la încheierea căsatoriei și de existența sau nu a copiilor minori rezultați din căsătorie.

Soții se pot întelege în privința unui divorț prin acord numai în situația în care a trecut mai mult de un an de la încheierea căsatoriei și nu există copii minori rezultați din căsătorie.

În cazul în care există copii minori rezultați din căsătorie, iar soții se înţeleg asupra tuturor aspectelor referitoare la numele de familie pe care să îl poarte după divorț, exercitarea autorității părinteşti de către ambii părinți, stabilirea locuinței copiilor după divorț, modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat și fiecare dintre copii (program de vizitare minor), precum și stabilirea contribuției (pensie de întreținere) părinților la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională a copiilor, divorțul poate fi constatat de notarul public.

Desfacerea căsătoriei pe cale notarială se finalizează într-un timp mai scurt decât în instanță (doar 30 de zile), costurile totale sunt reduse și asigură o mai bună protecție a vieții private față de ședința publică din sala de judecată.

Competenţa teritorială de soluţionare a cererilor de divorţ de către notari este una alternativă: soţii pot divorţa atât la un birou notarial din localitatea unde au încheiat căsătoria, cât şi la notariatul unde se află domiciliul lor comun la momentul formulării cererii de divorţ. Prin ultima locuinţă comună se înţelege locuinţa în care au convieţuit soţii.

Actele necesare demarării la notar a procedurii de desfacere a căsătoriei prin acord când există copii minori rezultați din căsătorie sunt actele de identitate ale celor doi soţi, certificatele de naştere a minorilor (minorului), (în original sau copie legalizată) şi certificatul de căsătorie (în original).

La depunerea cererii de divorţ, soţii pot fi reprezentaţi la notariat prin mandatar împuternicit cu procură autentică notarială care se poate realiza la orice notar public din România sau la Consulatul României (când se află în străinătate) sau pot fi asistaţi de avocat.

Înăuntrul termenului de 30 de zile, notarul public dispune efectuarea anchetei sociale de către compartimentele specializate din cadrul primăriilor unde soții au domiciliul / vor avea legături personale cu minorul (minorii).

Dacă, din raportul de anchetă socială rezultă că acordul soților privind exercitarea în comun a autorității părintești sau cel privind stabilirea locuinței copiilor nu este în interesul copilului, notarul public emite o dispoziție de respingere a cererii de divorț şi îndrumă soții să se adreseze instațelor de judecată.

În caz contrar, eliberează certificatului de divorţ, după trecerea termenului de 30 de zile, iar soții se vor prezenta personal la biroul notarial ca să îl ridice.

Taxele pentru divorțul la notarul public, prin acord cu copii minori, sunt următoarele:

onorariul notarial minim pentru divorţul prin acord: 500 lei plus TVA

– tariful de înregistrare a cererii de divorț în Registrul Național al Cererilor de Divorț: 50 lei plus TVA

– copia legalizată a certificatului de căsătorie si a certificatului de nastere minori 6 lei plus TVA

Evident, divorțul prin acord, atunci când au rezultat copii minori din căsătorie, poate fi constatat și de instanța de judecată. În acest caz, trebuie redactată şi promovată o cerere de chemare în judecată la judecătoria în circumscripția căreia soţii au avut cel din urmă domiciliu comun. Taxa de timbru aferentă acestei cereri este de 200 de lei și se plăteşte de soțul reclamant la primăria unde are domiciliul.

Comments

comments