Autorizația de construire este un document obligatoriu atunci când doriți să construiți , să consolidați sau să reparați o construcție deja existentă, potrivit legislației specifice și care se obține potrivit Legii nr. 50 din 29.07.1991 privind autorizarea executării construcțiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuințelor de la autoritatea administratiei publice competente.

Lipsa autorizației nu e o chestiune ce poate fi trecută cu vederea, mai ales că legea sancționează aceste fapte in anumite cazuri cu amenzi civile usturătoare, cu desființarea construcțiilor realizate nelegal, in alte cazuri sau chiar inchisoarea de la 3 luni la un an ori amenda penală. Sunt, totuși, şi unele situații în care legea stabilește că acest act nu este necesar.

Astfel, se pot executa fără autorizație de construire lucrările care nu modifică structura de rezistență și/sau aspectul arhitectural al acestora:

– reparații și înlocuiri de tâmplărie interioară și exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei, inclusiv în situația în care se schimbă materialele din care sunt realizate respectivele lucrări, cu excepția clădirilor declarate monumente istorice, în condițiile legii;
– reparații și înlocuiri de sobe de încălzit;
– zugrăveli și vopsitorii interioare, dar și exterioare, dacă și numai dacă nu se modifică elementele de fațadă și culorile clădirilor;
– reparații la instalațiile interioare, la branșamentele și racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcțiilor, în limitele proprietății, montarea sistemelor locale de încălzire și de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum și montarea aparatelor individuale de climatizare și/sau de contorizare a consumurilor de utilități;
– reparații și înlocuiri la pardoseli;
– reparații și înlocuiri la finisaje interioare și exterioare (tencuieli, placaje, altele asemenea), la trotuare, la ziduri de sprijin și la scări de acces, fără modificarea calității și a aspectului elementelor constructive;
– lucrări de întreținere la căile de comunicație și la instalațiile aferente;
– lucrări de foraje și sondaje geotehnice pentru construcții de importanță normală sau redusă, situate în afara zonelor de protecție instituite pentru zăcăminte acvifere;
– lucrări de construcții funerare subterane și supraterane, cu avizul administrației cimitirului.
– reparații la împrejmuiri, acoperișuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora și materialele din care sunt executate.
– lucrări pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau închise, destinate difuzării și comercializării presei, cărților și florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fără fundații și platforme, precum și fără racorduri și/sau branșamente la utilități urbane, cu excepția energiei electrice.

Daca intenționați să faceți modificări de apartament care să presupună atât zugrăveli, schimbarea tâmplăriei, înlocuirea unor sisteme, cât și dărâmarea unor pereți, atunci aveți nevoie de autorizație de construire și chiar de o aprobare expresă de la asociația de proprietari.

Comments

comments