O mare parte dintre comisioanele percepute de instituțiile bancare sunt interzise de legislația în vigoare care, indică în mod limitativ costurile pe care trebuie să le suporte consumatorul dintr-un contract de credit imobiliar/ipotecar: „În sarcina împrumutatului vor fi puse numai cheltuielile aferente întocmirii documentației de credit și constituirii ipotecii și garanțiilor aferente”.

Legislația în vigoare,instituie o prezumţie relativă a caracterului abuziv al clauzelor în cazul contractelor prestabilite ce conţin clauze-standard, preformulate, prezumţie ce poate fi înlăturată doar prin dovada scrisă, făcută de profesionist, a caracterului negociat al contractului ori a unor clauze ale acestuia, ceea ce nu este cazul în speţa dedusă judecăţii.

În ce priveşte noţiunea de „clauză abuzivă”, art. 3 din Directiva nr. 93/13 atribuie acest caracter clauzelor contractuale care nu s-au negociat individual şi, în contradicţie cu exigenţa de bună-credinţă, provoacă un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor care decurg din contract, în detrimentul consumatorului.

În ambele reglementări, atât în dreptul intern cât şi în legislaţia comunitară se pot distinge aceleaşi condiţii care imprimă unei clauze contractuale caracter abuziv.

Legislația internă enumeră limitativ clauzele pe care le poate cuprinde un contract de credit imobiliar adică cheltuielile aferente întocmirii documentației de credit și constituirii ipotecii și garanțiilor aferente ; prin urmare, orice alt cost pus în sarcina clienților, inclusiv comisionul de acordare/comisionul de gestiune, este interzis în mod expres.

Clauzele care reglementează plata unui comision de urmărire riscuri calculat la valoarea inițială a creditului sunt abuzive, la fel și clauzele care reglementează plata unui comision de administrare calculat la valoarea inițială a creditului.

Cu cel putin 10 zile inainte de semnarea contractului de credit ipotecar împrumutătorul este obigat să pună la dispoziția împrumutatului o ofertă scrisă care va cuprinde toate condițiile contractului, precum și termenul de valabilitate a acestuia, astfel aveți posibilitatea să verificați dacă acesta este conform legii.

De reținut este și faptul că împrumutătorul nu va avea dreptul sa impună împrumutatului un anumit asigurator în vederea încheierii contractele de asigurare imobil.

Avocat dr. Cristina Maria Leţu
Contact: 0722.598.700
e-mail: avcrisletu@yahoo.com

Comments

comments