1. Clauza de stabilitate prin intermediul acesteia se garantează salariatului menținerea sa în muncă o perioadă de timp certă. Este utilă în special în cazul contractelor individuale de muncă încheiate pe o perioadă determinată iar prin intermediul ei se limitează dreptul angajatorului de a proceda la concedierea salariatului.

2. Clauza de prelungire este posibilă în cazul contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată iar prin intermediul ei părțile își dau acordul la prelungirea contractului încă de la data încheierii lui.

3. Clauza de obiectiv în baza căreia salariatul se obligă să obţină în munca sa un rezultat cuantificabil, de pildă o anumită cantitate de produse, să finalizeze o anumită lucrare etc. Pentru a fi validă, respectiva clauză trebuie să fie precisă dar și realizabilă.

4. Clauza de conștiință este o clauză favorabilă salariatului și îi permite să nu execute un ordin legal de serviciu dacă acesta ar contraveni conștiinței sale.

5. Clauza de risc poate fi utilizată în unele contracte în care felul muncii sau locul muncii implică riscuri deosebite pentru salariat, de exemplu munca la altitudine (alpiniști, salvamontiști), în submersiune (scafandrii), în mass-media (reporterii de război) etc.
Cel în cauză va beneficia, ca urmare a inserării acestei clauze, de o serie de avantaje: timp redus de muncă, salarii majorate, inclusiv sporuri, echipament de protecție etc.

6. Clauza de restricție a timpului liber
Prin intermediul acesteia salariatul se obligă ca în timpul său liber, o anumită perioadă, să rămână la domiciliul său sau la o alta reședință, fiind pregătit să răspundă operativ convocării și să se prezinte la locul de muncă în termenul convenit pentru a îndeplini o anumită sarcină de serviciu.
În schimbul acestei obligații, angajatorul poate plăti un spor la salariu sau compensa perioada respectivă cu timpul liber corespunzător.

7. Clauze interzise (abuzive)
Intră în această categorie, de pildă, clauzele prin care salariații ar putea renunța la drepturile ce le sunt conferite de lege, de exemplu dreptul la salariu, dreptul la concediul de odihnă plătit etc.
Nu este permisă nici clauza de exclusivitate prin care salariatul s-ar obliga să nu lucreze la niciun alt angajator în timpul său liber (să nu cumuleze două sau mai multe funcții)
Sunt interzise, de asemenea, (cu titlul de exemplu): clauza prin care salariatul se obligă să nu părăsească unitatea un anumit număr de ani, clauza prin care s-ar limita exercițiul libertății sindicale, clauza prin care s-ar restrânge dreptul la grevă, clauza prin care s-ar interzice demisia etc.

Avocat dr. Cristina Maria Leţu
Contact: 0722.598.700
e-mail: avcrisletu@yahoo.com

Comments

comments