În ultima perioadă, Garda Națională de Mediu a fost sesizată de administratorii unor fonduri de vânătoare din județele Timiș și Arad cu privire la descoperirea mai multor exemplare moarte de animale sălbatice, de diverse specii, pe câmpurile din apropierea fondurilor de vânătoare.

Există indicii solide că animalele ar fi murit prin otrăvire cu substanțe folosite de agricultori pentru combaterea dăunătorilor. În acest sens, se atrage atenția fermierilor asupra riscurilor majore, la adresa mediului înconjurător și a faunei sălbatice, pe care le implică folosirea necorespunzătoare a pesticidelor, pe terenurile pe care le au în administrare.

În vederea prevenirii otrăvirii animalelor din fauna sălbatică și a respectării prevederilor legale în domeniul protecției mediului, solicităm societăților sau persoanelor fizice care desfășoară activități agricole să acorde o atenție deosebită următoarelor cerințe minime de bune practici agricole și de mediu:

– Aplicarea/utilizarea produselor chimice toxice și foarte toxice se va face doar de către societăți specializate, autorizate din punct de vedere al protecției mediului, care dețin autorizație emisă de unitatea fitosanitară județeană.

– Orice utilizator va deține fișa cu date de securitate a produsului și va respecta întocmai condițiile/restricțiile de aplicare a acestora.

– Aplicarea produselor chimice în stare solidă nu se va efectua prin împrăștirea direct pe sol/cultură, ci prin introducerea acestora în galerii sau în recipienți speciali, conform prescripțiilor tehnice.

– După aplicare, se vor efectua, periodic, inspecții în teren, pentru îndepărtarea rozătoarelor combătute chimic, care se vor colecta separat și elimina prin societăți autorizate (pentru a nu fi consumate de păsări, animale sălbatice).

– Ambalajele provenite de la produsele chimice utilizate se vor colecta separat, urmând a fi eliminate prin societăți specializate autorizate.
– Înștiințarea prealabilă a gestionarilor fondurilor de vânătoare din zonă și colaborarea cu acestea, în legătură cu produsele utilizate și perioada de aplicare.

În cazul nerespectării prevederilor legale și al utilizării necorespunzătoare a produselor chimice, societățile care desfășoară activități agricole riscă sancțiuni contravenționale între 50.000 și 100.000 lei, conform OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, respectiv sesizarea organelor de cercetare penală, conform Legii nr. 407/2006 (Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic).

Comments

comments