Atenţie la data de expirare a actelor de identitate! Cum puteţi solicita un document nou

Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești – Serviciul de Evidența a Persoanelor Pitești face apel către cetățenii municipiului Pitești să verifice valabilitatea actului de identitate (data expirării corespunde cu ziua și luna datei de naștere a titularului) și să solicite în cel mai scurt timp eliberarea unui nou act de identitate.

Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, modificată și completată se stabilește atât vârsta la care se eliberează prima carte de identitate cât si momentele ulterioare când aceasta trebuie înnoită.

Astfel, minorul care a împlinit vârsta de 14 ani primește prima carte de identitate care este valabilă până la 18 ani, ulterior si aceasta se schimbă la 25 de ani, ca după împlinirea vârstei de 55 de ani termenul să fie nelimitat .

Direcția pentru Evidenţa Persoanelor a Municipiului Pitești eliberează pentru situații expres prevăzute de lege, carte de identitate provizorie al cărei termen de valabilitate este de 1 an de zile.

Indiferent de termenul de valabilitate al actului de identitate, exstă obligația legală de a-l preschimba dacă au apărut modificări cu privire la numele, prenume, locul, data nașterii, CNP-ul sau domiciliul titularului.

Se impune schimbarea cărții de identitate dacă această a fost anulată, a fost pierdută, furată sau este deteriorată sau când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului.

Se poate elibera o nouă carte de identitate, ca urmare a expirării termenului de valabilitatea a celei anterioare, în intervalul cuprins între a 180 – a zi înainte, dar nu mai mult de 15 zile după expirarea termenului de valabilitate.

Actul de identitate valabil poate rămâne în posesia titularului, la cererea expresă a acestuia, până la momentul în care i se înmânează noul document.

Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești – Serviciul de Evidența a Persoanelor Pitești are ca principală activitate eliberarea actelor de identitate pentru cetățenii care își stabilesc domiciliu în municipiului Pitești și cele 20 de localitățile arondate.

Acesta își desfășoară activitatea în sediul situat în Calea Craiovei, Bl E3c parter și în mediul on line poate fi găsit pe site –ul www.e-ep.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here