Asistaţii social ar putea fi obligaţi să se angajeze ca zilieri

444 views

Asistaţii social ar putea fi obligaţi să se angajeze ca zilieri. Legea în baza căreia se acordă venitul minim garantat a suferit modificări, astfel că beneficiarii pot pierde acest drept mult mai uşor dacă refuză un loc de muncă, iar familia nu mai poate solicita ajutorul în următoarele 12 luni.

Astfel, dacă persoana aptă de muncă, beneficiară de ajutor social, refuză un loc de muncă, se sistează plata ajutorului social (care se acordă pentru familie), fără posibilitatea de a fi reluată în următoarele 12 luni. Până la această modificare persoanele apte de muncă puteau refuza de trei ori un loc de muncă, iar plata ajutorul se suspenda, nu înceta, timp de o lună, putându-se întocmi un nou dosar.

Noile modificări aduc clarificări binevenite şi în privinţa posibilităţii asistaţilor social de a presta munci ca zilieri. Primăriile sunt obligate de acum ca pe baza solicitărilor înaintate de agenţii economici să întocmească lunar un plan de activităţi, punând în legătură asistaţii cu cei care au nevoie de forţă de muncă, asupra preţului muncii urmând să se înţeleagă angajatorii cu zilierii. Persoanele apte de muncă nu sunt, însă, scutite de la efectuarea orelor de muncă ce le revin pentru a putea beneficia de ajutor social şi pentru care primăria întocmeşte un alt plan de activităţi.

Comments

comments