Poliţia Română a declanşat pe 20 noiembrie acţiunea naţională „FOC DE ARTIFICII” pentru verificarea legalităţii desfăşurării operaţiunilor cu articole pirotehnice, de către persoanele fizice şi juridice, în perioada sărbătorilor de iarnă 2015 – 2016.

 

La nivelul judeţului Argeş, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie vor verifica complexele comerciale, pieţele şi alte locuri de comercializare de pe raza de competenţă în vederea stabilirii legalităţii operaţiunilor de deţinere şi comercializare către populaţie a produselor pirotehnice. De asemenea, pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică, se va acţiona în vederea combaterii comerţului stradal de obiecte artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice şi a folosirii lor în condiţii interzise de lege. 

Poliţiştii atrag atenţia asupra faptului că este interzisă folosirea obiectelor artizanale de distracţie pe bază de amestec pirotehnic, în următoarele situaţii:
– Între orele 24.00 – 06.00, cu excepţia perioadelor autorizate când au loc evenimente de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;
– La o distanţă mai mică de 50 de metri de construcţiile de locuinţe cu 4 nivele şi la mai puţin de 100 de metri faţă de cele cu peste 4 niveluri;
– La o distanţă mai mică de 500 de metri faţă de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, precum şi faţă de instalaţiile de gaze;
– La o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare, pentru obiectele chimice şi petrochimice sau pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;
– În locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de piatră;
– Pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerări de persoane;
– La o distanţă mai mică de 500 de metri de păduri.

Constituie contravenţii şi se pedepsesc conform legii, următoarele fapte:
– comercializare în alte locuri decât cele autorizate se pedepseşte cu amendă de la 1000 la 2500 RON;
– folosirea obiectelor pirotehnice în locurile interzise se pedepseşte cu amendă de la 3000 la 6000 RON;
– în cazul tulburării ordinii publice prin folosirea excesivă a obiectelor pirotehnice care provoacă zgomot se pedepseşte cu amendă de la 200 la 1000 RON;
– dacă faptele sunt săvârşite de către minori sub 14 ani se iau măsuri de sancţionare a părinţilor sau ocrotitorilor legali cu amendă cuprinsă între 100 şi 500 RON.

Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 1 an:
– orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept;
– comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani;
– comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni.

Poliţiştii argeşeni vor acţiona zilnic pentru prevenirea, identificarea şi combaterea evenimentelor negative generate de nerespectarea prevederilor legale care reglementează deţinerea, comercializarea, importul, depozitarea şi folosirea articolelor pirotehnice de către persoanele fizice şi juridice în perioada sărbătorilor de iarnă 2015 – 2016.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI