CEZ Distribuție, venind in sprijinul consumatorilor de energie electrică, a organizat un număr de 9586 acțiuni pentru prevenirea și combaterea racordării ilegală la rețeaua de distribuție a energiei electrice de către consumatorii casnici și agenții economici, in intervalul aprilie – iunie 2015.
 

Acest fenomen prezintă un risc ridicat de incendii, daune materiale și pierderi de vieți omenești și are impact direct asupra calității alimentării cu energie electrica a consumatorilor. Sustragerea energiei electrice din rețeaua de joasa tensiune reprezintă un risc atât pentru cei care se racordează în mod ilegal, cât și pentru consumatorii din vecinătate. Orice intervenție neautorizată, precum și utilizarea unor instalații improvizate, pot genera oricând accidente grave  sau incendii, ducând la pierderi de vieți omenești și daune materiale semnificative.

În plus, consumul fraudulos de energie influențează calitatea serviciilor, determină variații de tensiune și întreruperi ale alimentarii cu energie electrică, provocând astfel disconfort mai ales pentru persoanele care consumă energie electrică având contracte încheiate de furnizare a energiei electrice și respectând prevederile legale in vigoare. Sustragerea de energie constituie infracțiune de furt și se pedepsește conform legilor în vigoare.

În baza articolului 228 din Codul Penal și a Legii nr. 123/2012 “Legea energiei electrice”,menționăm:

“(1) Deteriorarea, modificarea fără drept sau blocarea funcționării echipamentului de măsurare a energiei electrice livrate ori modificarea fără drept a componentelor instalațiilor energetice constituie infracțiune şi se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) Executarea sau folosirea de instalații clandestine în scopul racordării directe la rețea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”・

CEZ Distribuție realizează controale periodice pe teren iar consumatorul trebuie să verifice periodic propriul sistem. Departamentele specializate din cadrul CEZ Distribuție organizează acțiuni în colaborare cu organele de specialitate ale Poliției pe linia prevenirii și combaterii caracterului infracțional al faptelor. În caz de suspiciune de sustragere de energie electrică, de deteriorare, modificare, blocare a funcționarii echipamentului de măsurare a energiei electrice, modificare a componentelor instalațiilor energetice, executare sau folosire de instalații clandestine în scopul racordării directe la rețea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare, sunt sesizate organele de urmărire penală  competente.

Subliniem, de asemenea, necesitatea verificării periodice a funcționării grupului de măsurare a energiei electrice şi informarea de urgență a operatorului de distribuție, prin canalele existente (nr. unic de telefon 0251-929, adresă poștă electronică cez_crc@cez.ro), în cazul în care se observă orice nereguli privind funcționarea acestuia.
 
În cele 7 județe în care operează CEZ Distribuție au fost verificate 9586 locuri de consum și au fost identificate 849 cazuri în care au existat suspiciuni de consum ilicit de energie electrică, împărțite după cum urmează:

Argeș –・117 cazuri

Dolj –€・267 cazuri

Gorj –€・13 cazuri

Mehedinți –・28 cazuri

Olt –€・116 cazuri

Teleorman –€・120 cazuri

Vâlcea –・188 cazuri

Este în interesul și beneficiul consumatorilor să sesizeze cazurile de consum fraudulos de energie, apelând Info Linia CEZ la numărul unic 0251 929, pentru ca aceste situații, dăunătoare în primul rând consumatorilor corecți, să poată fi stopate. Toate sesizările primite din partea clienților, precum și identitatea acestora sunt confidențiale pe tot parcursul acțiunilor departamentului specializat.

Pentru mai multe informatii despre gestionarea suspiciunilor de intervenții neautorizate în instalațiile operatorului de distribuție, puteți accesa website-ul www.cez.ro.
 
Departamentul PR, Brand si Marketing
 CEZ Romania

Comments

comments