Argeșul are 2 profesori de nota 10 la Titularizare. Media de promovare este însă sub cea pe țară!

Rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățămțdntul preuniversitar – sesiunea 2021 (înainte de înregistrarea contestațiilor) au fost publicate astăzi, 27 iulie, ora 10:00, pe pagina web dedicată, titularizare.edu.ro.

Rata notelor peste 7 (șapte) obtinute de candidalii care au susținut proba scrisă în
judelul Argeș este de 37,90 %”

Procentul notelor între 7 și 10 pentru candidații din seria curentă este de 34,80%

2 candidați au obținut nota 10 (zece), la Educație socială și la Învățământ preșcolar.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidatii trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Proba practică și inspecția la clasă au fost eliminate pentru anul in curs prin OUG 701/2020, aprobată prin Legea nr. 17912020, cu modificările și completările ulterioare.

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoate a notelor obtinute la proba scrisă, se realizează, în ședință publică sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare in intervalul 4 – 5 august.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here