Rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățămțdntul preuniversitar – sesiunea 2021 (înainte de înregistrarea contestațiilor) au fost publicate astăzi, 27 iulie, ora 10:00, pe pagina web dedicată, titularizare.edu.ro.

Rata notelor peste 7 (șapte) obtinute de candidalii care au susținut proba scrisă în
judelul Argeș este de 37,90 %”

Procentul notelor între 7 și 10 pentru candidații din seria curentă este de 34,80%

2 candidați au obținut nota 10 (zece), la Educație socială și la Învățământ preșcolar.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidatii trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Proba practică și inspecția la clasă au fost eliminate pentru anul in curs prin OUG 701/2020, aprobată prin Legea nr. 17912020, cu modificările și completările ulterioare.

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoate a notelor obtinute la proba scrisă, se realizează, în ședință publică sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare in intervalul 4 – 5 august.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI