Argeşenii au beneficiat, în 2017, de servicii medicale în sumă totală de peste 11,2 milioane de euro

928 views

Pe parcursul anului 2017, Casa de Asigurari de Sanatate Arges si-a exercitat unul dintre ele mai importante atribute, decontand contavaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate si validate, conform legislatiei. Suma total decontata pentru serviciile medicale, medicamente si materialele sanitare furnizate asiguratilor argeseni este de 509.168.305 lei, echivalentul a aproximativ 11,23 milioane de euro.

Pentru cele mai importante asistente medicale, CAS Arges a decontat urmatoarele sume:
・  asistenta medicala primara: 51.689.758 lei din care:
I. 50.711.615 lei reprezinta activitate curenta si
II. 978.143 lei reprezinta activitatea medicilor de familie in centrele de permanenta aflate in relatie contractuala cu institutia:

・ asistenta medicala spitaliceasca: 212.425.055 lei
・ asistenta medicala pentru specialitati clinice: 19.857.173 lei
・ asistenta medicala pentru specialitati paraclinice: 14.977.220 lei.
・ pentru medicamentele cu si fara contributie personala, s-a decontat suma de 100.744.485 lei
・ pentru medicamente utilizate in programele nationale cu scop curativ: 46.818.782 lei
・ pentru materialele sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ: 3. 243.931 lei
・ pentru programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de inalta performanta: 144.170 lei.

Comments

comments