Vrei sa lucrezi în cadrul Direcției – LPIS – Serviciul dezvoltare, infrastructură şi securitate IT, Compartimentul dezvoltare sisteme informatice?

Sunt disponibile 9 posturi vacante de consilieri (4 – consilieri superiori, 3 – consilieri principali și 2 – consilieri asistenți)

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Aparatului Central (Bulevardul Carol I nr. 17, sector 2) până în data de 20.06.2018, ora 17:00 și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Concursul se desfăşoară la sediul APIA Aparat Central şi constă în:

– probă suplimentară eliminatorie (în data de 26.06.2018, ora 10:00) – notată cu “admis”/”respins” în cadrul căreia se vor testa: noţiuni programare, JAVA, noţiuni utilizare funcţii LINUX, configurare baze de date ORACLE şi POSTGRES, setare servere web Apache, Oracle, PostgreSQL, MySQL, PHP;
– probă scrisă (în data de 27.06.2018, ora 11:00);
– interviu (la o dată ce se va stabili ulterior).
Precizari suplimentare privind dosarele de concurs, condițiile generale și specifice pentru înscriere precum și bibliografia se găsesc pe site-ul instituției la rubrica: Posturi vacante sau se pot obține la numărul de telefon al Direcției Management Resurse Umane: 021/30.54.907.

Comments

comments