Asigurarea protecţiei, integrităţii fizice şi stării de curăţenie a căminului de branşament, a contorului de apă şi a vanelor ce echipează branşamentul este răspunderea utilizatorului, anunţă conducerea societăţii Apă Canal 2000 SA Piteşti.

În baza Legii nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 41, alin. (4) lit. a), a Regulamentului consolidat şi armonizat al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din Aria de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Argeş, art. 102 alin. (2) şi alin. (3), şi  a Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, art. 11.21, fiecare utilizator are obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea protecţiei, integrităţii fizice şi stării de curăţenie a căminului de branşament, a contorului de apă clasic sau echipat cu modul radio la locul de montaj şi a vanelor ce echipează branşamentul.

Orice reparaţie şi orice înlocuire de contor / modul radio / contor echipat cu modul radio al cărui sigiliu a fost rupt şi care a fost deschis sau demontat ori a cărui deteriorare se datorează unei cauze străine sau unei funcţionări anormale sunt efectuate de Operatorul serviciului, pe cheltuiala exclusivă a utilizatorului dacă acesta nu a luat măsurile necesare de protecţie şi păstrare a integrităţii acestora.

Comments

comments