Societatea  Apă Canal 2000 SA aduce la cunoştinţă că, în conformitate cu Legea nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 41, alin. (2), lit. a), cu Legea nr. 241/22.06.2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Regulamentul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, dreptul de utilizare al serviciului este garantat tuturor utilizatorilor numai în condiţii contractuale.

Realizarea branşamentelor de apă fără avizul Operatorului este considerată clandestină şi atrage, conform legislaţiei în vigoare, răspunderea contravenţională, administrativă sau penală, după caz, atât pentru utilizator cât şi pentru executantul lucrării.
În consecinţă, intră în obligaţia tuturor utilizatorilor care nu au contract de furnizare/prestare în nume propriu să se prezinte la Ghişeul Unic al societăţii APĂ CANAL 2000 SA, situat în Piteşti, b-dul I.C. Brătianu nr. 24A, cu actul de proprietate, actul de identitate şi documentele executării lucrării de branşare, în vederea clarificării situaţiei contractuale.

În caz contrar, societatea Apă Canal 2000 SA va sista furnizarea utilităţilor către proprietăţile la care se constată ca sunt branşate la reţeaua de apă fără relaţie contractuală şi va sesiza organele de cercetare penală pentru săvârşirea infracţiunii de furt, conform art. 46 alin. (1) din Legea nr. 51/2006, republicată, completată prin Legea nr. 225/2016.

Comments

comments