Lucrările au fost parte a proiectului „Reabilitarea şi extinderea conductei de aducţiune, reţelei de distribuţie şi reţelei de canalizare în aglomerarea Piteşti LOT1 (Piteşti, Ştefăneşti)“.

Societatea Apă Canal 2000 SA Piteşti anunţă că au fost finalizate lucrările de construcţie şi s-a efectuat recepţia la terminarea lucrărilor în cadrul contractului CL4 Rest „Reabilitarea şi extinderea conductei de aducţiune, reţelei de distribuţie şi reţelei de canalizare în aglomerarea Piteşti LOT1 (Piteşti, Ştefăneşti)“ după cum urmează:

Amplasament Piteşti:
Zona Calea Câmpulung, străzile: Intrarea Uzinei Toma Ghenea, Theodor Aman, Argeşului, Toma Conţescu, Piatra Craiului, Marin Teodorescu Zavaidoc, Dumitru Popescu, Uzinei;
Zona Tancodrom, străzile: Jan Constantinescu, Nicolae Brânzeu, Prof. Stefan Chicoş, Calea Drăgăşani, Dumitru Brătianu, Prof. Victor Slăvescu, Ion Anghelescu, Alexandru Kiriţescu, Tudor Arghezi, Teodorescu Branişte;

Amplasament Ştefăneşti:
Strada Valea Mare.

Proprietarii imobilelor situate pe străzile menţionate sunt rugaţi să se prezinte la registratura societăţii Apă Canal 2000 SA din municipiul Piteşti, b-dul I.C. Brătianu nr. 24A, între orele 8.00 – 16.30, pentru a solicita execuţia lucrărilor de branşare la reţeaua de apă, respectiv racordarea la reţeaua de canalizare.
În cazul în care aceste imobile sunt racordate la reţeaua veche de apă, trecerea pe reţeaua nouă se va executa automat de Apă Canal 2000 SA, fără a fi necesară solicitarea proprietarilor.

În cazul în care nu există contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru imobilele situate pe aceste străzi, la comanda de execuţie este necesar să fie ataşate următoarele documente:
*pentru persoane fizice: copii după actul de proprietate şi după actele de identitate ale proprietarilor;
*pentru persoane juridice: copii după actul de proprietate (comodat, închiriere), sentinţa judecătorească de înfiinţare firmă, certificat de înregistrare firmă, certificat de înregistrare fiscală în scop de TVA, carte de identitate reprezentant firmă; menţionarea contului IBAN.

Conducerea societăţii Apă Canal 2000 SA Piteşti

Comments

comments