Apă Canal 2000 SA angajează chimişti pentru Uzina de apă Budeasa. S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti, cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de chimist la Laboratorul Uzinei de Apă Budeasa (punct de lucru comuna Mărăcineni) pe perioadă determinată de 6 luni.

Scopul postului: prelevarea probelor de apă şi efectuarea analizelor.

Condiţiile de participare la concurs pentru postul de chimist sunt: studii superioare în domeniu absolvite cu diplomă de licenţă; abilităţi operare PC; apt din punct de vedere medical, domiciliu în localitate sau disponibilitate pentru efectuarea navetei şi program de lucru în ture de zi/noapte la program de 12/24 ore.

Concursul constă într-o probă scrisă şi un interviu.

Tematica pentru concurs:

1. Elemente, mase atomice, combinații chimice, formule chimice, calcul stoechiometric și aplicații

2. Soluții – definiții, mărimi și unități pentru exprimarea concentrației, echilibre ionice – acizi și baze, apă ca solvent, produsul ionic al apei, scara de pH a concentrației ionilor de hidrogen, indicatori de pH

3. Gravimetria: ustensile, aparatura și operații folosite în analiza gravimetrică

4. Analiza volumetrică: clasificarea metodelor volumetrice, soluții standard, soluții titrate, concentrația soluțiilor titrimetrice, titrul soluțiilor, factorul soluțiilor

5. Analiza fizico-chimică: metode fizico-chimice de analiză (metode spectrometrice de absorbție moleculară și atomică și metode electrochimice)

6. Tehnica securității muncii în laboratoarele de chimie

Bibliografie:

a) Chimie analitică – C. Nedea – Editura Didactică și Pedagogică – București 1979

b) Îndrumătorul laborantului chimist – Eugen Pincovschi – Editura Tehnică – București 1975

c) Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare

Candidaţii vor depune copia actului de identitate, CV, copii ale actelor de studii la ghişeul unic al societăţii situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, până la data de 21.02.2020, ora 16.00.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la Serviciul Personal la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 8.00 – 16.00.

Comments

comments