ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI DE SELECȚIE – Măsura M9/6B

Anexa nr. 2 la Decizia CD nr. 113 /05.05.2022

ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI DE SELECȚIE

nr. 1/2022

Măsura M9/6B -Sprijin pentru crearea, dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii publice la scară mică în teritoriul GAL Ținutul Verde

– varianta simplificată–

Numărul de referință al apelului de selecție: 1/2022

Asociatia GAL Tinutul Verde,finantată prin Programul LEADER din PNDR, in conformitate cu prevederile Sub-măsurii 19.2 “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”,anunță lansarea apelului de selecție nr. 1 pentru anul 2022 în perioada 30.05.2022 – 30.08.2022 pentru măsura:

Măsura M9/6B -Sprijin pentru crearea, dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii publice la scară mică în teritoriul GAL Ținutul Verde.

Beneficiari eligibili:

   • UAT-urile și asociațiile acestora, conform legislației naționale în vigoare;
   • Unități de cult;
   • Instituții de învățământ tehnice/agricole;
   • ONG-uri;

În categoria beneficiarilor eligibili în cadrul măsurii M9/6B, sunt incluși beneficiarii direcți/indirecți menționați în cadrul măsurilor: M7/6B, M8/6B.

Fonduri disponibile pentru Măsura M9/6B: 121.325,78 euro; Suma maximă nerambursabilă: 60.000 euro/proiect.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica, negenaratoare de venit și nu va depăși 60.000 euro.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 60.000 euro.

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr.1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/beneficiar.

Depunerea proiectelor se va face la Sucursala Asociației GAL Tinutul Verde, Comuna Bârla, sat Bârla, str. Principală, nr. 106, judeţul Argeş, în perioada 30.05.2022 – 30.08.2022, de luni pana vineri, în intervalul orar 09:30 – 16:30, iar in data de 30.08.2022 in intervalul orar 09:30 – 16:00.

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 30.08.2022, orele 16:00.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea MăsuriiM9/6B sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului si in procedura specifica elaborate de Asociația GAL Ținutul Verde disponibile pe pagina web a GAL www.galtinutulverde.ro(meniul:Apeluri de selecție și calendare lansare-Apeluri active; meniul: Informaţii utile– Proceduri de lucru).

Atenţie!

IMPORTANT: termenul de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plăți) va fi data de 31.12.2025 (cu respectarea instrucțiunilor de plată – anexă la Contractul de finanțare, privind depunerea ultimei cereri de plată aferentă proiectului – 30.09.2025).

Pentru proiectele care se supun ajutorului de minimis, contractarea se va efectua până la data de 31.12.2023.

Datele de contact ale AsociatieiGAL TINUTUL VERDE, unde solicitantii pot obtine informaţii detaliate:

Luni – Vineri, intervalul orar: 12:00 – 18:00;

Adresa: Comuna Bârla, sat Bârla, str. Principală, nr. 106, judeţul Argeş; Telefon: 0744756732 Fax:0374 093104; e-mail:galtinutulverde@gmail.com

La Sucursala Asociatiei GAL Tinutul Verde din Comuna Bârla, sat Bârla, str.Principală, nr.106, județul Argeș, este disponibilă o versiune pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii M9/6B lansată prin prezentul apel de selectie.

Preşedinte
GELCĂ MARIAN

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here