OCPI Argeş anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 0 + 66, pe o perioadă de 60 de zile, conform art. 14 alin. (1) şi (2) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Data de început a afişării 04.12.2017
Data de sfârşit a afişării 05.02.2018

Adresa locului afişării publice: sediul primăriei Căldăraru
Repere pentru identificarea locaţiei: centrul localităţii Căldăraru

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei şi site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Informaţii privind Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 se pot obţine pe site-ul ANPCI la aresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.

Director,
Mihăiţă george Barbu

Comments

comments

DISTRIBUIȚI