Asociaţia GAL Găvanu Burdea, beneficiară a Contractului de finanţare nr. C4312011030368810 din 11.01.2012, proiect finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare rurală,

Axa Leader, Sub-Măsura 431.2 vă face cunoscut faptul că în perioada 01 mai 2015 – 30 iunie 2015 vom fi mai aproape de dumneavoastră prin derularea evenimentelor de informare privind diseminarea rezultatelor implementării Planului de Dezvoltare Locală al teritoriului GAL Găvanu Burdea şi respectiv Modele de bune practici – proiecte finanţate prin GAL Găvanu Burdea axa 4 LEADER.

În săptămâna 15 – 21 iunie 2015 vom prezenta Modele de bune practici – proiecte de succes finanţate prin GAL Găvanu Burdea, Axa 4 LEADER, fiind prezenţi în Comuna Bîrla, judeţul Argeş – luni 15 iunie începând cu ora 9 în Căminul cultural Bîrla, Comuna Hârseşti, judeţul Argeş – luni 15 iunie începând cu ora 14 în sediul Primăriei, Comuna Stolnici, judeţul Argeş – marţi 16 iunie începând cu ora 10 în sediul Primăriei şi Comuna Lunca Corbului, judeţul Argeş – miercuri 17 iunie începând cu ora 10 în sediul Primăriei.

Evenimentele vor continua şi în celelalte UAT-uri partenere.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la tel: 0759.039.040; 0759.039.038; 0751.110.109
Vă aşteptăm!

Comments

comments