ANUNŢ important de la APĂ CANAL 2000 SA: Furtul de apă – riscuri şi sancţiuni. Societatea Apă Canal 2000 SA, operator regional al serviciilor de apă şi de canalizare în judeţul Argeş, continuă campania de verificare a clienţilor săi în ceea ce priveşte legalitatea utilizării serviciilor prestate de societate şi va intensifica acţiunile de control în perioada următoare.

Pentru că ne confruntăm din ce în ce mai des cu diferite cazuri de sustrageri de apă din reţeaua publică, atragem atenţia că furtul de apă constituie infracţiune, iar cei care încalcă prevederile legale în domeniul serviciilor de utilităţi publice se expun la riscuri ce au consecinţă plata despăgubirilor şi amenzilor aferente, precum şi urmărirea penală.

SC Apă Canal 2000 SA dispune atât de echipamente performante de identificare a pierderilor de apă, cât şi de un sistem informatic complex care permite efectuarea unei analize riguroase a consumului de apă lunar pe toate categoriile de utilizatori. De asemenea, montarea contoarelor de apă „inteligente“ echipate cu modul radio facilitează identificarea consumului fraudulos, prin interpretarea şi tratarea alarmelor furnizate de modulul radio.

Cele mai frecvente probleme întâlnite în urma verificărilor privind serviciul de alimentare cu apă au fost: sigiliu Operator rupt, lucrări clandestine de ocolire a contorului (dublu branşament, bypass), ridicarea neautorizată a contorului din instalaţie, întoarcerea contorului în instalaţie, intervenţia neautorizată asupra branşamentului, branşamente de apă clandestine executate fără avizul Operatorului, utilizatori fără relaţie contractuală, utilizatori debranşaţi anterior şi care la data controlului s-a constatat că s-au rebranşat fără aviz.

Ce riscă utilizatorii serviciului de alimentare cu apă care recurg la diverse modalităţi de fraudare a consumului de apă:
– în cazul în care sigiliul aplicat de operator este rupt, precum şi în cazul oricărei intervenţii neautorizate asupra apometrului, utilizatorul va suporta plata unor penalităţi şi despăgubiri pentru daune provocate, sub formă de prejudiciu, iar în anumite cazuri chiar sistarea serviciului prestat; de asemenea, va suporta contravaloarea apometrului, care va fi înlocuit de Operator;
– în cazul unui branşament de apă clandestin sau a unei lucrări clandestine de ocolire a contorului se va proceda la desfiinţarea imediată a acestuia/acesteia şi la facturarea prejudiciului aferent;
– executarea lucrărilor clandestine de ocolire a contorului de branşament şi influenţarea în orice mod a indicaţiilor contorului de branşament, ori afectarea integrităţii acestuia şi a sigiliului aplicat de Operator constituie contravenţie la serviciul de alimentare cu apă şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 3000 lei la 5000 lei;
– în cazul clienţilor debranşaţi, care la data controlului au fost identificaţi rebranşati fără avizul Operatorului, aceştia vor suporta contravaloarea serviciilor de care au beneficiat începând cu data sistării serviciului şi până la data constatării situaţiei de rebranşare frauduloasă, la debitul continuu posibil de asigurat prin branşament, în funcţie de presiunea de regim din zonă.
– SC Apă Canal 2000 SA va formula plângeri penale împotriva persoanelor fizice sau juridice care au fost depistate cu nereguli în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 461, litera a.

Prejudiciul adus Operatorului presupune plata retroactivă a serviciului de apă în sistem pauşal, conform Ordinului nr. 29/1993, pentru aprobarea Normativului Cadru, privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, consum care este calculat în cazul persoanelor fizice ţinând cont de gradul de confort şi de numărul de persoane, iar în cazul persoanelor juridice va fi luat în calcul obiectul de activitate şi numărul de robineţi. În cazul asociaţiilor de proprietari, prejudiciul se calculează în funcţie de numărul de persoane care locuiesc în bloc şi gradul de confort.

Atragem atenţia asupra faptului că prejudiciul calculat conduce la facturarea unor cantităţi mari, care nu au legatură cu înregistrările anterioare ale apometrului fraudat.

Ce riscă utilizatorii clandestini ai serviciului de canalizare:
În cazul unui racord de canalizare executat fără avizul operatorului şi fără a exista relaţie contractuală, Operatorul va proceda la desfiinţarea (blocarea/blindarea) imediată a acestuia, fără ca utilizatorul să aibă drept la despăgubiri, iar utilizatorul va suporta plata retroactivă a serviciului de canalizare, consum calculat, de asemenea, în sistem pauşal, conform Ordinului nr. 29/1993, pentru aprobarea Normativului Cadru, privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici.
Ca şi în cazul serviciului de alimentare cu apă, calculul prejudiciului pentru utilizarea serviciului de canalizare, în afara cadrului legal şi contractual, conduce la facturarea unor cantităţi mari, care nu se pot raporta la consumul clientului din perioada anterioară.
Reamintim că utilizatorii care au reţea de canalizare menajeră executată pe stradă, au obligaţia racordării la aceasta, iar nerespectarea acestei obligaţii se sancţionează cu amendă de la 2000 lei la 4000 lei potrivit art. 39, alin. (5) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată.
SC Apă Canal 2000 SA avertizează pe această cale toţi utilizatorii serviciilor prestate, care trebuie să înteleagă necesitatea respectării legalităţii în cazul serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, în caz contrar riscând aplicarea următoarelor sancţiuni: plata retroactivă în sistem pauşal a serviciilor prestate, amendă contravenţională şi sesizarea organelor de urmărire penală pentru savârşirea infracţiunii de furt de apă din sistemul public.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI