ANUNŢ important de la Apă Canal 2000 S.A. Piteşti: cum se face racordarea la reţelele de apă şi de canalizare executate cu fonduri europene. Societatea Apă Canal 2000 SA Piteşti, operator regional al serviciilor de apă şi de canalizare în judeţul Argeş, aduce la cunoştinţa utilizatorilor din localităţile în care au fost executate lucrări cu fonduri europene, în cadrul Proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Argeş“ că este necesar să facă demersurile pentru conectarea imobilelor la reţelele noi de apă şi de canalizare.

În acest sens, beneficiarii trebuie să se prezinte la Ghişeul Unic al societăţii din Piteşti, b-dul I.C. Brătianu nr. 24 A, în vederea completării şi depunerii formularului „Comandă execuţie branşament la reţeaua de apă/ racord la reţeaua de canalizare“ formular care se poate descărca şi de pe pagina de internet a societăţii www.apacanal2000.ro, secţiunea „Clienţi“, subsecţiunea „Formulare“ formularul nr. 2.

Beneficiarii din oraşul Topoloveni vor depune comenzile doar la punctul de lucru al societăţii din oraşul Topoloveni, str. Maximilian Popovici, nr. 30 (clădire Dispecer Castel Apă).

La depunerea comenzii, trebuie anexate următoarele documente în copie:
・ act(e) de identitate proprietar(i) sau reprezentant firmă
・ act de proprietate/ închiriere/ moştenire şi acord proprietar în cazul închirierii (scris – dacă proprietarul este persoană juridică sau notarial – între persoane fizice)
・ adeverinţă de la Primărie cu număr stradal, dacă acesta nu reiese din actul de identitate sau de proprietate
・ certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului şi certificat de înregistrare fiscală (pentru persoane juridice)
・ act constitutiv în cazul persoanelor juridice şi menţionarea codului IBAN
・ dovada achitării taxei de conectare, în valoare de 80 lei pentru apă şi 80 lei pentru canalizare (preţurile nu includ TVA).

Plata taxei de conectare se efectuează la casieria societăţii, în baza biletului emis de funcţionarul care înregistrează cererea.

Societatea Apă Canal 2000 S.A. Piteşti reaminteşte că execută lucrări de branşare/racordare numai la limita de proprietate, urmând ca fiecare beneficiar să efectueze lucrarea, pe domeniul privat, numai cu firme specializate în lucrări de apă şi canalizare, autorizate conform actelor normative în vigoare.

Conducerea societăţii Apă Canal 2000 SA Piteşti

Comments

comments