SC I WAVE SOLUTIONS SRL
RO14884624, J03/65712.09.2002
Mun. Pitesti, B-dul Republicii, Bloc G1, Scara B, Etaj 6, Ap. 16, Jud Arges
Persoana de contact: Badulescu Marian
Telefon: 0248206611, Fax 0248223878
Email: office@iwave.ro
Nr. 129 /11.05.2020

ANUNT DE PARTICIPARE

pentru atribuirea unui contract de servicii in cadrul procedurii competitive derulate de solicitantul privat conform Ordinului 1284/2016

Prin prezenta va solicitam sa ne transmiteti oferta dumneavoastra in vederea prestarii de servicii de consultanta ce constau in:

 • Elaborare cerere de finantare si plan de afaceri pentru accesarea de fonduri europene in cadrul POR 2014 – 2020, Axa Prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.2. – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor, Apelul de proiecte 2020
 • Servicii de consultanta in domeniul managementului executiei investitiei

Pentru a putea elabora si transmite oferta dumneavoastra, va punem la dispozitie urmatoarele informatii:

 1. Informatii privind solicitantul:

SC I WAVE SOLUTIONS SRL, RO14884624, J03/65712.09.2002, Mun. Pitesti, B-dul Republicii, Bloc G1, Scara B, Etaj 6, Ap. 16, Jud Arges, Persoana de contact: Badulescu Marian, Telefon: 0248206611, Fax 0248223878
Email: office@iwave.ro

 1. Obiectul contractului :
 • Elaborare cerere de finantare si plan de afaceri pentru accesarea de fonduri europene in cadrul POR 2014 – 2020, Axa Prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.2. – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor, Apelul de proiecte 2020
 • Servicii de consultanta in domeniul managementului executiei investitiei
 1. Locul de prestare a serviciilor

La sediul prestatorului

La sediul achizitorului

 1. Tipul contractului : Contract de servicii
 2. Durata contractului : Serviciile de consultanta se vor desfasura incepand cu data semnarii contractului de achizitie si pana la finalizarea implementarii proiectului .
 3. Valoarea estimata: 250.000,00 lei .Pretul contractului nu se ajusteaza
 4.   Locul, data si ora limita de depunere a ofertelor:

Va rugam sa ne transmiteti oferta dumneavoastra la sediul  SC I WAVE SOLUTIONS SRL Mun. Pitesti, B-dul Republicii, Bloc G1, Scara B, Etaj 6, Ap. 16, Jud Arges
Persoana de contact: Badulescu Marian, Telefon: 0248206611, Fax 0248223878
Email: office@iwave.ro, paginaweb: http://www.iwave.ro/
Termenul limita de depunere a ofertei este de 25.05.2020 ora 12.00
Termenul de deschidere al ofertelor 25.05.2020 ora 13.00

 1. Proiectul:

Proiectul ce va fi depus in cadrul POR 2014 – 2020,va consta in realizarea unei investitii in domeniul recreativ si distrctiv, Cod CAEN 9329” Alte activitati recreative si distractive’’

Valoarea estimativa a investitiei este de aproximativ 1,7 mil. EUR.

9.Procedura de achizitie :

Procedura competitiva aplicabila solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare , servicii sau lucrari finantate din fonduri europene – anexa la Ordinul Ministrului Fondurilor Europene1284/2016.

 1. Instructiuni privind intocmirea ofertei :

      – Oferta financiara va fi intocmita in lei

  – Pentru oferte depuse într-o altă monedă decât RON, valoarea va fi calculată la cursul de schimb valabil InforEuro valabil la data lansarii apelului de proiecte

– perioada de valabilitate va fi de min 30 zile

  -Oferta de pret va fi prezentata 1 exemplar original semnat si stampilat. Se acceptă și ofertele semnate scanate  si transmise elecronic de către reprezentantul legal al ofertantului.

11. Conditii pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantii :

Va solicitam sa anexati urmatoarele documente :

– Copie ‘’ conform cu originalul ‘’dupa certificatul de inregistrare al firmei  din care sa reiasa ca firma are ca  domeniu de activitate al societatii  si codul CAEN 7022’’activitati de consultanta pentru

afaceri si management ‘’

– Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu a incalcat prevederile referitoare la conflictul de interese. Aceasta poate fi regasita in documentatia de licitatie afisata pe pagina web a beneficiarului : http://www.iwave.ro/, sau solicitata de la sediul firmei

 1. Criteriul de atribuire : pretul cel mai mic
 2. Informare ofertanți:

Autoritatea contractanta va informa ofertanții cu privire la rezultatul aplicării procedurii de atribuire în termen de 5 zile calendaristice de la data semnării contractului de achiziție.

14.CONTESTAȚII

În situaţia în care un operator economic este nemulţumit de modul în care s-a desfăşuraprocedura competitivă, acesta se poate adresa instanţelor de judecată competente pentru soluţionarea cauzei.

SC I WAVE SOLUTIONS SRL
Administrator
Badulescu Marian


Comments

comments

DISTRIBUIȚI