Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești anunță că, în scopul asigurării cadrului necesar desfășurării în condiții optime a procesului electoral, programul de lucru cu publicul al Serviciului Evidența Persoanelor a fost extins și în zilele de weekend în care vor avea loc alegerile.

Astfel, persoanele care nu se mai află în posesia actului de identitate sau au nevoie să îl reînnoiască, acesta nemaifiind valabil, pot obține un nou act de identitate, întocmit și eliberat pe baza cererii scrise a persoanei și a documentelor cu care, potrivit legii, se face dovada numelui, stării civile, cetățeniei române și a domiciliului.

Atunci când nu pot fi prezentate anumite documente (certificate de stare civilă, dovezi cu privire la domiciliu), se va elibera carte de identitate provizorie.

Programul de lucru cu publicul, în zilele de 09 și 10 noiembrie 2109, precum și în zilele de 23 și 24 noiembrie 2019, va fi următorul:
– sâmbătă, 09.11.2019 și 23.11.2019, în intervalul orar 08:00 – 16:00;
– duminică, 10.11.2019 și 24.11.2019, în intervalul orar 07:00 – 21:00.

Comments

comments