ANUNȚ. Consiliul Director al Asociaţiei Generale a Economiștilor din Romania-Filiala Argeș convoacă adunarea generală

ANUNȚ. CONVOCARE nr. 01 din 10.11.2021. Consiliul Director al Asociaţiei Generale a Economistilor din Romania Filiala Arges convoaca adunarea generală a asociaţiei, in data de 27.11.2021 la sediul asociatiei, in conformitate cu prevederile art. 8.4 si 8.5 din statutul asociatiei avand următoarea ordine de zi:

1.Se propune aprobarea dizolvarii asociaţiei şi radierea din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Piteşti.

  1. Se propune numirea unui lichidator pentru efectuarea procedurii de lichidare.
  2. Se propune împuternicirea unei persoane, dintre membri, pentru a face demersurile necesare ducerii la îndeplinire a Hotărârii A.G.A. a Asociaţiei Generale a Economistilor din Romania Filiala Arges, semnatura sa fiindu-ne pe deplin opozabilă.

La Adunarea Generală a Asociaţiei sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi membrii înregistraţi până la sfâşitul zilei de 26.11.2021, stabilită ca dată de referinţă.

In cazul neîntrunirii cvorumului statutar Adunarea Generală a Asociaţiei va avea loc în data de 07.12.2021, ora 12:00, la locaţia invocată în prezenta, cu aceeasi ordine de zi.

Prezenta convocare se afişează în data de 10.11.2021, la sediul filialei din mun. Pitesti, Calea Bascovului, nr. 2A, jud. Arges.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here