Anul şcolar 2017-2018 va începe pe 11 septembrie şi va avea 36 de săptămâni de cursuri. Vezi cum arată structura viitorului an şcolar

0
1717

Conform proiectului supus consultării publice, anul şcolar 2017-2018 va avea 36 de săptămâni de cursuri, însumând 174 de zile lucrătoare. Cursurile vor începe pe data de 11 septembrie 2017 și se vor încheia în data de 22 iunie 2018. Anul școlar 2017-2018 se structurează pe două semestre: semestrul I (cu o durată de 19 săptămâni, dispuse în perioada 11 septembrie 2017 – 2 februarie 2018) și semestrul al II-lea (cu o durată de 17 săptămâni, dispuse în perioada 12 februarie 2018 – 22 iunie 2018).

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE emite prezentul ordin:

Art.1 (1) Anul şcolar 2017-2018 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 174 de zile
lucrătoare.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele:
a) pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 32 de săptămâni de
cursuri și se încheie în data de 25 mai 2018;
b) pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 34 de săptămâni de cursuri și se încheie în data de 8
iunie 2018;
c) pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale,
durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare;
d) pentru clasele din învăţământul profesional, durata cursurilor este cea stabilită prin
planurile-cadru de învăţământ în vigoare;
e) pentru învăţământul special – clasele a IX-a – a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera
tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 179 de zile lucrătoare;
f) stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenții ciclului inferior al liceului,
filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfășoară în perioada propusă de unitatea de
învățământ organizatoare și aprobată de inspectoratul școlar, conform structurii anului
școlar, cu respectarea vacanțelor;
g) pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor
este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare.

Art.2
Anul şcolar 2017-2018 începe pe data de 1 septembrie 2017, se încheie pe data de 31
august 2018 şi se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I are 19 săptămâni dispuse în perioada 11 septembrie 2017 – 2 februarie 2018
Cursuri – luni, 11 septembrie 2017 – vineri, 22 decembrie 2017
În perioada 28 octombrie – 5 noiembrie 2017, clasele din învăţământul primar şi grupele din
învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.
Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 23 decembrie 2017 – duminică, 7 ianuarie 2018
Cursuri – luni, 8 ianuarie 2018 – vineri, 2 februarie 2018
Vacanţa intersemestrială – sâmbătă, 3 februarie 2018 – duminică, 11 februarie 2018

Semestrul al II-lea
are 17 săptămâni dispuse în perioada 12 februarie 2018 – 22 iunie
 2018
Cursuri – luni, 12 februarie 2018 – vineri, 6 aprilie 2018
Vacanţa de primăvară – marți, 10 aprilie 2018 – duminică, 22 aprilie 2018
Cursuri – luni, 23 aprilie 2018 – vineri 22 iunie 2018
Vacanţa de vară – sâmbătă, 23 iunie 2018 – duminică, 9 septembrie 2018

Art. 3 În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.
Art.4 Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări specifice
ziua de 5 octombrie – Ziua internațională a educației, ziua de 5 iunie – Ziua învățătorului
Art.5 (1) Programul național „Şcoala altfel” este structurat după cum urmează:

O perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de
învățământ, în intervalele următoare:
Pentru învățământul preșcolar și primar:
– 13 noiembrie 2017 – 24 noiembrie 2017
– 26 februarie 2018- 30 martie 2018
– 14 mai 2018 – 8 iunie 2018
Pentru învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal:
– 16 octombrie 2017 – 24 noiembrie 2017
– 26 februarie 2018- 30 martie 2018
– 14 mai 2018 – 8 iunie 2018

(2) Intervalul aferent programului ”Școala altfel” nu coincide cu perioada tezelor
semestriale.
Art.6 Lucrările semestriale/ tezele se susțin la finalul semestrelor, după parcurgerea
programei școlare cu cel puțin 3 săptămâni înainte de finalul semestrului.
Art. 7 Etapele naționale ale olimpiadelor școlare se organizează, de regulă, în perioada
vacanţei de primăvară, conform calendarului olimpiadelor naționale școlare.
Art. 8 (1) În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale
speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin prezentul ordin.
(2) Solicitarea de modificare a structurii anului școlar se face după consultarea consiliului
reprezentativ al părinților din unitatea/unitățile de învățământ respectivă/respective.
(3) Aprobarea modificării structurii anului şcolar, menţionată la alin. (1), se acordă în
condiţiile asigurării unui număr de zile de cursuri cel puțin egal cu cel stabilit la art. 1,
precum şi a posibilităţii ca toţi elevii să participe, fără restricţii, la examenele și evaluările
naționale: evaluarea națională a absolvenților clasei a VIII-a, examenul de bacalaureat,
examenele de certificare a competențelor profesionale, examenele de atestare a
competențelor, examenele de absolvire.
Art.9 Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de
certificare/atestare a calificării profesionale/a competențelor, precum şi calendarul admiterii
în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educaţiei naționale.
Art.10 Direcţia Generală Evaluare și Monitorizare Învățământ Preuniversitar, Direcţia
Minorități, Direcţia Generală Management Preuniversitar, inspectoratele şcolare judeţene şi
al municipiului Bucureşti, precum şi conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art.11 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here