Anul acesta vor fi 19 serii de tratatament balnear disponibile pentru pensionarii argeşeni. Casa Judeţeană de Pensii Arges informează beneficiarii sistemului public de pensii că în anul 2020 vor fi 19 serii de bilete de tratament balnear.

Prima serie are data de plecare in 17.02.2020. Pentru aceasta serie urmeaza in perioada urmatoare sa fie repartizate bilete in bazele de tratament care fac parte din Societatea Comerciala de tratament balnear si recuperare a capacitatii de munca – “T.B.R.C.M.” S.A, (al carui unic actionar este Casa Nationala de Pensii Publice).

Aceste baze de tratament sunt in statiunile Amara – hotel Ialomita, profil reumatic, Bala – Hotel Ceres, profil reumatic, Buzias – hotel Silvana, profil cardio-vascular, Covasna – hotel Dacia, profil cardio-vascular, Geoagiu – hotel Ceres, profil reumatic, Moneasa – hotel Codru Moma, profil nevroza astenica, Olanesti – hotel Livadia, profil digestiv, Pucioasa – hotel Ceres, profil reumatic si 1 Mai – hotel Ceres, profil reumatic.

Reamintim beneficiarilor sistemului public de pensii urmatoarele:

  • Contributia individuala a unui bilet de tratament este de 50% din cuantumul brut al pensiei.

  • Biletul de tratament se elibereaza personal titularului, pe baza actului de identitate.

  • Cererile se depun cu cel puţin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicită bilet de tratament balnear.

  • Se completează numai pe formularul tipizat aprobat, care se poate procura de la sediul instituţiei sau de pe site-ul www.cnpp.ro sau www.cjparges.ro.

MODUL DE COMPLETARE A CERERII

Pentru a fi luată în considerare, cererea trebuie să aibă completate toate câmpurile (fată-verso).

solicitantul poate opta pentru cel mult trei staţiuni. Se va preciza o singură perioadă solicitată, care poate cuprinde mai multe serii, din mai multe luni (de ex.: dacă se va completa pe cerere perioada 01.05.2020 – 30.09.2020, cererea va fi luată în calcul la toate seriile de bilete din acea perioadă, aplicând criteriile de repartizare la fiecare serie).

Răspunderea pentru modul de completare şi corectitudinea datelor din cerere revine în totalitate solicitantului.

In vederea eliminarii birocratiei, la depunerea cererii tip pentru acordarea unui bilet de tratament balnear, pensionarul nu va mai fi obligat sa depuna copia actului de identitate şi talonul de pensie.

Unei persoane i se poate elibera un singur bilet de tratament balnear în cursul unui an calendaristic.

Comments

comments