Guvernul asigură fondurile necesare plății anticipate a unor titluri executorii pentru angajații din Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și instituțiilor din subordine.

 

Guvernul a alocat fondurile necesare pentru plata celei de-a treia tranșe, aferente anului 2016, din titlurile executorii stabilite prin hotărâri judecătorești care au ca obiect acordarea unor drepturi salariale în favoarea angajaților Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, precum și instituțiilor din subordine. A treia tranșă a titlurilor executorii, aferentă anului 2016, se plătește anticipat în cursul acestui an.

Astfel, bugetul MMAP va fi suplimentat cu suma de 2,4 milioane de lei, necesară pentru achitarea drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătorești. Din suma totală, 2 milioane sunt destinate domeniului de protecție a mediului, iar 400.000 de lei pentru direcțiile de „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare”. Cele 2,4 milioane de lei reprezintă sumele necesare pentru plata integrală a celei de-a treia tranșe din obligațiile totale de plată ale Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Informații suplimentare:

În anul 2015, instituțiile și autoritățile publice, precum și celelalte persoane juridice de drept public, pot plăti tranșa/tranșele aferente celui de-al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească a devenit executorie.

Plata sumelor s-a eşalonat în patru tranșe egale după cum urmează:

· Prima și a doua tranșă începând cu 1 martie 2015
· A treia tranșă începând cu 1 iunie 2015
· A patra tranșă începând cu 1 februarie 2016.

Sumele plătite se actualizează cu indicele prețurilor de consum publicat de Institutul Național de Statistică. Potrivit Legii bugetului pentru 2015, în bugetul Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni Generale – a fost prevăzută o sumă globală pentru plata titlurilor executorii din care, prin Hotărâri ale Guvernului, se pot aloca instituțiilor fonduri suplimentare pentru plata acestor obligații.       

Comments

comments