Firmele ar putea acorda salariaților cu contracte individuale de muncă tichete de sănătate, dacă Parlamentul va adopta un proiect de lege depus în acest sens care va fi discutat în perioada ce urmează.

Tichetele vor fi disponibile atât pe suport hârtie, cât și pe suport electronic și vor avea diverse valori nominale. Tichetele de sănătate vor fi integral suportate de către angajator, iar nivelul maxim al sumelor care vor putea fi acordate salariaților sub formă de tichete de sănătate este contravaloarea a 6 salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, pentru un salariat, în decursul unui an fiscal. Sumele corespunzătoare tichetelor de sănătate acordate de către angajator vor fi deductibile la calculul impozitului pe profit, respectiv la calculul impozitului pe venit, iar pentru salariat vor fi scutite de plata impozitului pe venituri și a impozitelor sociale aferente, nefiind luate în calcul la stabilirea venitului salarial.

Tichetele vor putea fi acordate atât de firmele private, cât și de toate instituțiile publice indiferent de sistemul de finanțare și subordonare, inclusiv cele care se finanțează integral din venituri proprii, regiile autonome, societățile și companiile naționale, societățile comerciale la care statul este acționar unic sau acționar majoritar.

Angajatorii vor putea acorda astfel de tichete doar dacă în anul fiscal anterior au înregistrat profit sau venit.

Legea propune ca valorile nominale pentru tichete să fie de 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200 și 500 lei. Pe tichete va fi înscris numele beneficiarului, pentru ca ele să fie utilizate exclusiv de angajat, iar la folosire i se va solicita actul de identitate.

Tichetul de sănătate va acoperi tratamente complexe precum servicii medicale de specialitate, de stomatologie, investigații paraclinice și imagistice, servicii de balneo-fizioterapie și recuperare medicală, precum și rețete medicale.

Comments

comments