Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante din cadrul Centrului de îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești:
– două posturi de îngrijitoare;
– două posturi de asistent medical principal (PL);
– un post de muncitor calificat (IV) bucătar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– pentru posturile de îngrijitoare: studii generale dovedite cu acte: vechime – nu se cere.

– pentru posturile de asistent medical principal: studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; studii postliceale sanitare absolvite cu diplomă în specialitatea asistent medical; examen de grad principal dovedit cu adeverință; certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. însoțit de avizul anual sau certificatul de membru și adeverință pentru participarea la concurs; vechime minimum 5 ani în specialitate.

– pentru postul de muncitor calificat (IV) bucătar: studii generale dovedite cu acte;
calificare pentru ocupația de bucătar confirmată de certificat/adeverință; vechime – nu se cere.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 12 decembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
– 18 decembrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, bd. I.C. Brătianu nr. 56, Piteşti, judeţul Argeş, telefon 0372/030.420, interior 106.

Comments

comments