Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Ion Jianu” din Piteşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:
– un post de asistent medical debutant cu PL- (studii postliceale) în Compartimentul oftalmologie din cadrul Secţiei chirurgie generală (nu necesită vechime ca şi asistent medical),
– un post de asistent medical debutant cu PL (studii postliceale) în Cabinetul de neurologie din Ambulatoriul integrat (nu necesită vechime ca şi asistent medical),
– un post de asistent medical debutant cu PL (studii postliceale) în Cabinetul de medicină dentară din Ambulatoriul integrat (nu necesită vechime ca şi asistent medical).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii generale/medii; nu necesită vechime în specialitatea postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 18 mai 2018, ora 15:00: termen limită de depunere a dosarelor;
– 04 iunie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
– 08 iunie 2018, ora 10:00: proba practică;
– 14 iunie 2018, ora 10:00: proba interviu.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare la sediul Spitalului Militar de Urgenţă „Dr. Ion Jianu” din Piteşti, Județul Argeș, strada Negru Vodă, nr. 47, telefon 0248/218.090, 0248/218.172 interior 224, 266.

Comments

comments