Andrei Ciungu, subprefectul județului Argeș, despre aplicarea legilor fondului funciar

Andrei Ciungu, subprefect al județului Argeș și secretar al Comisiei Județene de Fond Funciar, vorbește despre procedura privind eliberarea titlurilor de proprietate.

Având în vedere numărul mare de probleme ridicate de aplicarea în timp a Legii fondului funciar, subprefectul Andrei Ciungu precizează: ”La data de 6 august 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679, Legea nr. 231/2018 din 2 august 2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, reglementare care presupune eliberarea titlului de proprietate pentru suprafața de teren ocupată efectiv de locuință.

Principalele condiții care trebuie îndeplinite pentru a se putea formula cerere în baza Legii nr. 231/2018 sunt următoarele:
– Terenul solicitat nu trebuie să fi fost cooperativizat, trebuie să fie aferent construcției, iar solicitarea emiterii titlului de proprietate trebuie să aparțină deținătorilor acestor imobile sau moștenitorilor acestora;
– Categoria de imobile menționată mai sus nu trebuie să formeze obiectul altor cereri de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate formulate în termen legal de alte persoane.

Documentele care vor fi anexate cererii vor conține datele identificare ale persoanei solicitante, calitatea de titular sau de moștenitor, suprafața solicitată etc, pe de o parte, iar pe de altă parte, semnatarii cererii trebuie să facă dovada că terenul figurează în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale și că persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcţiilor de pe terenurile care fac obiectul prezentei legi.

Cerererile formulate însoțite de documentele justificative vor fi analizate de comisiile locale de fond funciar, iar propunerile comisiilor locale vor fi înaintate spre validare sau invalidare la comisia județeană de fond funciar”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here