ANAF va simplifica alte două declarţii fiscale: 208 şi 209

0
543

Formularele 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” si 209 „Declaratie privind veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal” vor fi modificate.

ANAF adaptează formularele 208 si 209, utilizate în procesul de administrare a impozitului pe venitul din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal, ca urmare a unor modificări legislative, precum si din necesităti de administrare.

În cazul formularului 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” se propun următoarele:
–        eliminarea informatiei referitoare la perioada de detinere a proprietătii imobiliare întrucât, cota de impozitare aplicabilă nu mai este determinată  de acest indicator;
–        introducerea informatiei referitoare la venitul impozabil, la nivelul tranzactiei si pe beneficiari de venit;
–        completarea informatiei privind actul notarial translativ al dreptului de proprietate, pentru toate tranzactiile cuprinse în formular;
–    introducerea informatiei privind cota detinută de beneficiarii de venit, din proprietatea imobiliară transferată.

Având în vedere că, în procesul de administrare, au fost identificate o serie de erori de completare a declaraţiei, erori care conduc la denaturarea informaţiilor referitoare la beneficiarii de venit, prin proiectul de ordin, se propune, totodată, rationalizarea formularului.
Modificările propuse vor permite o evidentă clară asupra informatiilor declarate de notarii publici, atât la nivelul tranzactiei, cât si pe beneficiarii de venit, si vor conduce la diminuarea erorilor de completare a formularului.

Informaţiile din evidenţa fiscală constituită pe baza declaraţiilor informative depuse de notarii publici sunt utilizate în diverse operatiuni de administrare, cum ar fi: verificarea situaţiei fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit, schimbul de informatii cu alte institutii, eliberarea adeverintelor de venit, verificarea veniturilor realizate.

În cazul formularului 209 „Declaratie privind veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal” se propun următoarele:
–        eliminarea informatiilor referitoare la perioada de detinere a proprietătii imobiliare întrucât, cota de impozitare aplicabilă nu mai este determinată  de acest indicator;
–        introducerea informatiei privind cota detinută de beneficiarul de venit, din proprietatea imobiliară transferată;
–    declararea valorii tranzactiei înscrise în documentul de transfer, în vederea stabilirii de către organul fiscal a venitului impozabil, potrivit legii.

Potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a fost modificat modul de stabilire a venitului impozabil din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal, precum si a impozitului pe venit datorat.
Astfel, la transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit care se calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se stabileşte prin deducerea din valoarea tranzacţiei a sumei neimpozabile de 450.000 lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here