Agentia Natională de Administrare Fiscală supune dezbaterii publice modelul si continutul formularului 630 “Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate si a contributiei de asigurări sociale” în vederea derulării în mod unitar a procesului de stabilire si de regularizare a obligatiilor anuale reprezentând contributia de asigurări sociale de sănătate si contributia de asigurări sociale, precum şi a anexelor la acest formular:
– Anexa nr.1a „€Situatie privind stabilirea contributiei de asigurări sociale de sănătate”
– Anexa nr.1b „Situatie privind definitivarea contributiei de asigurări sociale”.

Potrivit art. 152 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în vigoare în anul 2016, obligaţiile anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale se determină de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuală, pe baza declaratiei privind venitul realizat prevăzută la art. 123 din acelasi act normativ.
Conform art. 175 alin. (2) din lege, pentru anul fiscal 2016, obligaţiile anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se determină de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuală pe fiecare sursă de venit, pe baza declaraţiei de venit estimat/norma de venit sau a declaraţiei privind venitul realizat, după caz.
De asemenea, potrivit art. 169 alin. (8) din acelasi act normativ, obligaţiile anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele care realizează pensii dintr-un alt stat, se determină de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuală, pe baza declaraţiei specifice prevăzute la art. 130 alin. (4) din Codul fiscal.

Formularul se emite de organul fiscal competent în procesul de stabilire a obligaţiei anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate si a contributiei de asigurări sociale, începând cu anul 2016.

* * *
Proiectele de acte normative, initiate de ANAF, sunt fãcute publice pe site-ul institutiei la adresa www.anaf.ro, domeniul INFO ANAF/ Transparenta decizionalã. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relatiii Publice si Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucuresti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu mentiunea Conf.Legii nr.52/2003”, la urmãtoarele adrese:

· Prin scrisori la adresa postalã: Agentia Nationalã de Administrare Fiscalã, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media;
· Electronic la adresa de mail: relatiipublice@anaf.ro
· Prin fax la numarul: 021-319.98.57.
Pentru a avea acces la informatiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenþa decizionalã în Agentia Nationalã de Administrare Fiscalã, se poate accesa domeniul INFO ANAF / Comunicate de presã aflat pe site-ul institutiei.

Comments

comments