Prin Legea nr. 267/2015, publicată in MO nr. 839/10.11.2015, se aprobă OUG nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu următoarele modificări :

Se exceptează de la utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale incasarea contravalorii energiei electrice şi termice, a gazelor naturale, a apei şi canalizării, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie  mobilă, de poştă şi curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de internet. (art.I pct. 2 lit. k).
In situaţiile in care pentru incasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amănuntul şi a serviciilor efectuate către populaţie nu sunt utilizate aparate de marcat electronice fiscale, este obligatorie emiterea de chitanţe, in condiţiile legii, pentru următoarele activităţi prevăzute la art. 2:
・    activităţile desfăşurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăţi comerciale;
・    comerţul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum şi prin corespondenţă, cu excepţia livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine şi unităţile de alimentaţie publică, pe bază de comandă;
・    serviciile de instalaţii, reparaţii şi întreţinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;
・    vânzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de către agenţiile de turism, definite potrivit legii;
・    încasarea  contravalorii energiei electrice şi termice, a gazelor naturale, a apei şi canalizării, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobilă, de poştă şi curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de Internet;
・    efectuarea lucrărilor de construcţii, reparaţii, amenajări şi întreţinere de locuinţe; (art. I pct.3 art. 2^1).

A.J.F.P. Arges.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI