Agentia Nationalã de Administrare Fiscalã propune modificarea procedurii de publicare a listelor cu obligatii fiscale restante, respectiv a plafoanelor sub care cuantumul total al obligatiilor fiscale restante nu mai fac obiectul publicãrii pe site.

Aceste plafoane sunt:
a)  500.000 lei, pentru marii contribuabili;
b)  250.000 lei, pentru contribuabilii mijlocii;
c) 100.000 lei, pentru celelalte categorii de debitori, inclusiv în cazul persoanelor fizice care înregistreazã obligatii fiscale restante si din desfãsurarea de activitãti economice în mod independent sau exercitã profesii libere;
d)    15.000 lei, pentru debitorii persoane fizice, altele decât cele de la lit. c).

Comments

comments