Declarația 394 are o forma generală mult mai scurtă.

Formularul electronic în format PDF editabil generează secțiuni suplimentare în funcție de specificul activității economice (de exemplu: pentru persoanele impozabile care aplică sistemul de TVA în regim special). Anexa la OPANAF nr. 3769/2015 în format tipărit prezintă toate secțiunile posibile, spre deosebire de varianta electronică.

Principalele simplificări aduse Declarației 394:
– este opțională furnizarea Codului Numeric Personal. Acesta se introduce doar dacă este colectat de către operatorul economic;
– pentru livrări de bunuri/prestări servicii efectuate către persoane fizice, până la 31 decembrie, se declară facturile cu o valoare individuală mai mare de 10.000 lei;
– eliminarea obligației furnizării informațiilor referitoare la livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul naţional, care au fost declarate și prin D390;
– amânarea termenului de intrare în vigoare a Declarației 394 până la 1 iulie 2016, pentru facilitarea adaptării sistemelor informatice și contabile la noile cerințe;
– eliminarea obligației depunerii retroactive a Declarației 394.

De la începutul anului, ANAF a inițiat un dialog permanent cu reprezentanții mediului de afaceri și consultanță (Telekom, Petrom, PWC, E&Y, KPMG, Tax House ș.a.) și ai asociațiilor patronale (Patronatul Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România, Consiliul Investitorilor Străini ș.a.) privind modificarea Declarației 394. Urmare acestui proces intens de consultare publică au fost preluate sau adaptate cele mai multe dintre propunerilor formulate de către contribuabili atât direct, cât și prin intermediul Cancelariei Primului-Ministru, care a transmis solicitări de pe platforma maisimplu.gov.ro.

Cele mai importante motive pentru care a fost modificată Declarația394 sunt:
– combaterea evaziunii fiscale,
– reducerea termenelor de soluţionare a deconturilor de TVA cu opţiune de rambursare,
– reducerea numărului de controale directe ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI