Agenția Națională de Administrare Fiscală va modifica, printr-un proiect de ordin supus dezbaterii publice, OPANAF nr. 1155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimerie masivă a unor acte administrativ-fiscale şi procedurale.

De asemenea, lista actelor administrativ-fiscale emise de ANAF, reglementate prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 967/2017, va fi completată cu 3 noi documente, respectiv:
– Adresă de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi;
– Decizie privind compensarea obligaţiilor fiscale;
– Notă privind restituirea/rambursarea unor sume, astfel cum acestea au fost aprobate prin Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr.63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice.

Comments

comments