ANAF informează: termenul de depunere a Declarației unice este 25 mai 2020. Agenția Naționalã de Administrare Fiscalã informeazã contribuabilii cã termenul de depunere a Declarației unice este 25 mai 2020.

Acest formular se utilizeazã atât pentru declararea impozitului pe veniturile realizate și a contribuțiilor sociale datorate pentru anul 2019, cât și pentru estimarea obligațiilor datorate pentru anul 2020.

Declarația unicã se depune de cãtre persoanele fizice care realizeazã, individual sau într-o formã de asociere, venituri/pierderi din România, din: activitãþi independente, drepturi de proprietate intelectualã, cu excepþia contribuabililor pentru care impozitul se reþine la sursã, cedarea folosinþei bunurilor, activitãþi agricole, pisciculturã şi/sau silviculturã, transferul titlurilor de valoare, precum și venituri din alte surse (de exemplu: câștiguri din transferul de monedã virtualã sau venituri impozabile ca urmare a cesiunii de creanţã).

Declarația unicã se depune și de cãtre persoanele fizice rezidente care realizeazã venituri din strãinãtate, supuse impozitãrii în România (de exemplu: venituri din activitãþi independente, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectualã, venituri din cedarea folosinþei bunurilor, venituri din activitãþi agricole, pisciculturã, silviculturã, venituri sub formã de dividende, venituri sub formã de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, câºtiguri din transferul titlurilor de valoare etc.).

Declaraţia unicã se depune astfel:

a) în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştã, cu confirmare de primire (data depunerii declaraþiei în format hârtie este data înregistrãrii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştã, dupã caz)

b) prin mijloace electronice de transmitere la distanþã, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

– prin intermediul serviciului “Spaţiul privat virtual” (SPV);

– pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnãturã electronicã calificatã.

Pentru completarea si depunerea declarației unice, contribuabilii pot solicita asistențã telefonicã, în domeniul fiscal sau IT, la numãrul 0314039160, sau la sediul unitãților fiscale pentru completarea și depunerea declarației, inclusiv online, utilizând calculatoarele puse la dispoziția contribuabililor în acest scop.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI