ANAF anunţă: spaţiul privat virtual a fost completat şi cu alte documente. Potrivit Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2894 din 3 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 660/2017, au fost majorate termenele de păstrare la dispoziţia contribuabilului, în SPV, pentru anumite documente emise de către MFP/ANAF, având în vedere durata de valabilitate a acestora. În acest context, pentru o mai bună transparenţă, termenele de păstrare au fost prevăzute expres în Anexa la ordin.

Astfel, au fost incluse în SPV următoarele documente:
a) chestionarele întocmite de persoana fizică la sosirea şi/sau plecarea în/din România, precum şi Notificările privind rezidenţa persoanelor fizice;
b) declaraţiile de înregistrare fiscală;
c) cererile pentru eliberarea Certificatului de rezidenţă fiscală, precum şi certificatul de rezidenţă fiscală,
d) cererile de restituire;
e) cererile de atribuire a numărului de ordine din Registrul de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale sau a numărului unic de identificare şi certificatul de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale;

Au fost incluse în categoria documentelor ce pot face obiectul comunicării prin SPV şi informaţiile cu privire la evidenţa creanţelor fiscale;

S-a creat posibilitatea identificării în străinătate, la misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României, a persoanelor fizice în scopul înregistrării acestora ca utilizatori ai serviciului “Spaţiul privat virtual” (SPV);

S-a eliminat dispoziţia privind verificarea de către organul fiscal a semnăturii olografe a persoanei reprezentate.

A fost introdusă posibilitatea contribuabililor de a verifica, prin intermediul SPV, corectitudinea prelucrării de către organul fiscal a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, depusă de contribuabili în format hârtie.

Comments

comments