ANAF anunță: cine poate primi compensații financiare de la stat în cazul suspendării activității

În Monitorul Oficial nr. 945/04.10.2021 a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 111/2021, pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, care prevede:

►Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență (04.10.2021) și până la 31 decembrie 2021, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut (5.380 lei X 75% = 4.035 lei).

Pentru această indemnizație se datorează:
– impozit pe venit
– contribuția de asigurări sociale
– contribuția de asigurări sociale de sănătate.
Pentru indemnizația respectivă nu se datorează contribuția asiguratorie pentru muncă!

► Începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență (04.10.2021) și până la 31 decembrie 2021, pe perioada întreruperii temporare a activității, total sau parțial, în contextul creșterii incidenței răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, beneficiază de la bugetul de stat de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut (5.380 lei X 75% = 4.035 lei), alte categorii de persoane care realizează venituri, după cum urmează:

– profesioniștii reglementați la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 267/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare

– persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare

– persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr 1/2005, privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  • Beneficiază de o indemnizație de 75% din drepturile în bani aferente contraprestației activității sportive, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut, persoanele prevăzute la art. 67^1 alin. (1) lit. a) – c) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 cu modificările și completările ulterioare (sportivi, antrenori, medici, asistenți medicali, maseuri, kinetoterapeuți, cercetători), dacă contractul de activitate sportivă a fost suspendat din inițiativa structurii sportive.
  • Pentru aceste indemnizații, plătite de la bugetul de stat, se datorează:
    – impozit pe venit
    – contribuția de asigurări sociale
    – contribuția de asigurări sociale de sănătate.
    Pentru indemnizația respectivă nu se datorează contribuția asiguratorie pentru muncă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here