ANAF anunţă: care sunt termenele pentru depunerea declaraţiilor referitoare la sponsorizări. Termene de depunere pentru formularul 107 „Declaraţia informativă privind beneficiarii sponsorizărilor / mecenatului / burselor private”

Contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, inclusiv contribuabilii care intră sub incidenţa Legii nr. 170/2016, privind impozitul specific unor activităţi, care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordă burse private au obligaţia de a depune formularul 107 „Declaraţia informativă privind beneficiarii sponsorizărilor / mecenatului / burselor private”, la următoarele termene:

  • până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor, în cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 41, alin. (5), lit. a) şi b) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal (respectiv organizaţii nonprofit, organizaţii sindicale, organizaţii patronale, precum şi contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură);
  • până la data de 25 martie inclusiv a anului următor, în cazul celorlalţi contribuabili plătitori de impozit pe profit.

Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă şi se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

Comments

comments