ANAF angajează 271 de inspectori fiscali! Înscrierile se fac până pe 17 februarie

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a scos la concurs 271 de posturi la Direcţia Generală Antifraudă Fiscală.

Înscrierile au început deja și se vor încheia pe 17 februarie, iar proba scrisă va avea loc pe 5 martie.

Pentru a se putea înscrie în concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: au cetățenia română și domiciliul în România; cunosc limba română, scris și vorbit; au cel puțin 18 ani împliniți; au o capacitate deplină de exercițiu; au o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate; îndeplinesc condițiile de studii prevăzute de lege pentru funcția publică; îndeplinesc condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice; nu au fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; nu au fost destituiți dintr-o funcție publică sau nu le-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; nu au desfășurat activitate de poliție politică.

În afară de condițiile generale, candidații mai trebuie să aibă și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după cum urmează:
– pentru funcția publică specifică de execuție de inspector antifraudă clasa I gradul profesional superior – vechime de nouă ani;
– pentru funcția publică specifică de execuție de inspector antifraudă clasa I gradul profesional principal – vechime de cinci ani;
– pentru funcția publică specifică de execuție de inspector antifraudă clasa I gradul profesional asistent – vechime de un an;
– pentru funcția publică specifică de execuție de inspector antifraudă clasa I gradul profesional debutant – vechimea nu este necesară.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here