ANAF a publicat lista impozitelor care pot fi plătite, de acum, prin card.

Impozitele ce pot fi plătite prin card de către persoanele fizice rezidenţe şi nerezidente prin sistemul electronic naţional de plăti au fost extinse, potrivit unui ordin al Ministrului Finanţelor Publice, publicat în Monitorul Oficial în 10 august 2016.
Un număr de 42 impozite datorate de aceşti contribuabili vor putea fi plătite prin intermediul cardului bancar în sistem online prin intermediul sistemului naţional electronic de plăţi cunoscut în viaţa de zi cu zi ca şi ghişeul.ro .

Printre acestea sunt:
– impozitul pe venitul din activităţi independente;
-impozitul pe venitul din cedarea folosinţei bunurilor;
-impozitul pe venitul din activităţi agricole;
-impozitul pe venitul din alte surse;
-impozitul pe venitul datorat de nerezidenţi în România;
– accize;
– contribuţii şi asigurări sociale;
-taxa pe valoarea adăugată;
-amenzi judiciare şi amenzi aplicate de Direcţia Antifraudă.

Comments

comments