Agentia Natională de Administare Fiscală a elaborat si publicat pe site-ul propriu, la rubrica INFO ANAF/Transparentă decizională, procedura de administrare şi monitorizare a marilor contribuabili, formularele privind situaţia obligaţiilor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate si bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Elaborarea acestui act normativ a avut în vedere corelarea prevederilor referitoare la activitatea de administrare a marilor contribuabili atât cu modificările legislative survenite în ultima perioada, cât si cu modificările care au avut loc în structura organizatorică a organelor fiscale centrale, inclusiv a Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili.

În luna decembrie 2016, în Monitorul Oficial, a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.609/2016 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili prin care au fost adaptate criteriile de selecţie a contribuabililor mari care sunt administraţi de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili începând cu anul 2017, în vederea creşterii eficienţei activităţii de administrare a contribuabililor si a  îmbunătăţirii colectării veniturilor bugetare.

Tot atunci a fost emis si Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administarea Fiscală nr. 3.675/22.12.2016 pentru aprobarea numărului de contribuabili mari şi mijlocii, a Listei marilor contribuabili şi a Listei contribuabililor mijlocii. Aceste liste, împreună cu lista sediilor secundare ale contribuabililor mari si mijlocii sunt publicate pe pagina de internet  a Agenţiei Naţionale de Administare Fiscală.

Comments

comments