În vederea diminuării numărului de persoane ce desfăşoară muncă nedeclarată, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Argeş a efectuat un număr de 185 controale. Astfel, la 28 angajatori, au fost depistate ca prestând muncă nedeclarată 55 de persoane.

Deficiențe constatate în urma controalelor: neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat; neacordarea drepturilor salariale; netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a salariaţilor; neîncheiere contract individual de muncă în formă scrisă; netransmitere contract individual de muncă în Revisal.
Valoarea amenzilor aplicate este de 982.900 lei.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe: comerț, confecții, service auto, spălătorii auto, alimentație publică, restaurante, terase, transport; construcţii, prelucrare lemn.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
În baza legii 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă au fost efectuate 137 controale. Au fost aplicate 119 sancțiuni, din care 22 amenzi, valoarea totală a acestora fiind de 98.000 lei.
Deficienţele constatate în urma controalelor: lipsă instruire SSM; lipsă control medical periodic; neautorizare meserii; lipsă echipament individual de protecţie.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe: comerț, alimentație publică, exploatare forestieră,service auto, spălătorii auto; construcţii, protecție și pază, transport, instalații electrice.

Persoanele care vor să sesizeze munca fără forme legale de angajare o pot face, în scris, la numărul de fax 0248/223.412, la adresa de e-mail itmarges@itmarges.ro sau direct la sediul din Piteşti, Bulevardul Republicii nr.11.

Comments

comments