Agenţii economici care intră în sistemul de raportare contabilă de la 30 iunie îşi pot modifica situaţiile financiare până la 16 august.

Cei care nu respecta acest termen pot primi amenzi care ajung până la 4.500 lei. Astfel, cei care nu depun raportările contabile la 30 iunie până la data de 16 august 2016, inclusiv, vor fi sancţionaţi contravenţional, cu amenzi ce pot ajunge până la 4.500 lei. De asemenea, prezentarea eronată a situaţiilor financiare (care conţin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare) se sancţionează cu amenzi de la 200 lei la 1.000 lei.

Raportările contabile la 30 iunie se depun până cel târziu 16 august 2016, inclusiv, la unităţile teritoriale ale MFP, în format hârtie şi în format electronic sau numai în format electronic pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie a operatorilor economici se aplică companiilor care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. Firmele care nu vor întocmi raportări contabile la 30 iunie operatorii economici sunt acelea care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la această dată, care s-au aflat în inactivitate temporară pe tot parcursul semestrului I al anului 2016, care s-au înfiinţat în cursul anului 2016, precum şi companiile care se află în curs de lichidare.

Comments

comments