Persoanele fizice, cele juridice, dar și instituțiile statului vor primi amenzi cuprinse între 400 și 25.000 de lei dacă nu vor respecta noua lege privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

 

Noua lege are ca obiect crearea cadrului legal unitar privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor provenit din ambalaje. În prezent, legislația națională a rămas în urma în ceea ce privește adaptarea la reglementări europene din domeniu. România a depășit termenul de transpunere în legislația națională a Directivei 2013/2/UE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, Administrația Fondului de Meniu și Asociația de Standardizare din România sunt autoritățile care vor urmări aplicarea legii.

Prevederile noii legi privind ambalajele și deșeurile de ambalaje vizează „toate ambalajele introduse pe piață, indiferent de materialul din care au fost realizate și de modul lor de utilizare în activitățile economice, comerciale, în gospodăriile populației sau în orice alte activități, precum și toate deșeurile de ambalaje, indiferent de modul de generare” și vor trebui respectate de persoanele fizice, cele juridice, precum și de instituțiile publice.

Nerespectarea dispozițiilor legii privind ambalejele și deșeurile de ambalaje va fi sancționată cu amenzi care pornesc de la 400 de lei și pot ajunge la 25.000 de lei.

Mai exact, persoanele fizice vor fi amendate cu o sumă între 400 și 800 de lei dacă nu vor depune deșeurile de ambalaje ale produselor cumpărate în spațiile special destinate acestora din cadrul spațiilor comerciale, în timp ce operatorii economici vor fi sancționați cu o amendă între 10.000 de lei și 20.000 de lei dacă nu vor asigura clienților, fără niciun cost, posibilitatea de a se debarasa de ambalaje.

Cu o amendă de la 2.000 de lei la 4.000 de lei vor fi sancționați operatorii economici care nu marchează sau înscriu pe ambalaj faptul că acesta poate fi reutilizat. În plus, aceștia trebuie să asigure preluarea ambalajelor reutilizabile încă șase luni de la data încetării utilizării lor.

Operatorii economici vor primi, dacă nu vor folosi un sistem de marcare și identificare pentru ambalaje, o amendă de la 4.000 de lei la 8.000 de lei. Sistemul menționat prevede o serie de numerotări și abrevieri pentru masele plastice, hârtie și plăci fibrolemnoase, metale, materiale din lemn, materiale textile, sticlă și compozite.

În cazul în care refuză să primească de la cumpărător ambalajele reutilizabile la schimb sau să ramburseze valoarea depozitului, operatorul economic va putea fi amendat cu o sumă cuprinsă între 8.000 de lei și 15.000 de lei.

O amendă între 10.000 de lei și 20.000 de lei va fi plătită în cazul în care Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor nu va primi, anual, informații cu privire la gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje de la operatorii economici. Aceștia sunt obligați să furnizeze, cu asumarea responsabilității datelor furnizate, date referitoare la numărul de kilograme de ambalaje adunat în timpul unui an.

Cea mai mare amendă, ce pornește de la 15.000 de lei, dar poate ajunge până la 25.000 de lei o vor primi operatorii comerciali care vor introduce pe piață ambalaje ce nu îndeplinesc cerințele esențiale cerute de lege. Mai exact, pentru a fi conformi cu legislația în vigoare, aceștia vor fi „obligați să introducă pe piață numai ambalaje la care suma nivelurilor concentrațiilor de plumb, cadmiu, mercur și crom hexavalent prezente în ambalaj sau în componentele acestuia nu depășește 100 de părți/milion raportat la greutate”.

Nerespectarea prevederii care impune colectarea selectivă de la populație prin sisteme de colectare selectivă, pe tipuri de materiale, de către operatorii de salubritate publică, precum și cele înființate de operatori economici care au o autorizație de mediu pentru desfășurarea acestei activități va fi sancționată tot cu o amendă între 15.000 și 25.000 de lei. De asemenea, aceeași sancțiune se aplică și în cazul amestecării ambalajelor colectate selectiv.

Comments

comments