Alimentele pe cale să expire pot fi donate! Operatorii economici vor primi facilităţi fiscale. În Ședința de Guvern din data de 30 ianuarie 2019 a fost adoptată Hotărârea de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare.

Principalul obiectiv al actului normativ adoptat este de a combate risipa alimentara prin incurajarea donarii de alimente.

Măsurile de prevenire pentru diminuarea risipei alimentare se adresează operatorilor economici, din cadrul fiecărei verigi a lanțului agroalimentar. Operatorii economici donatori vor beneficia de facilități fiscale în temeiul Codului Fiscal, prin deducerea cheltuielilor cu alimentele donate, din impozitul pe profit.

Transferul alimentelor prin donare se poate face oricând în ultimele 10 zile de valabilitate până la atingerea datei durabilităţii minimale.

Fac excepţie de la donare produsele alimentare perisabile: sucuri de legume și fructe nepasteurizate, legume și fructe pretăiate, semințe germinate.

Este interzisă donarea către consumatorul final a următoarelor alimente perisabile microbiologic de origine animală, respectiv carnea și organele proaspete provenite de la bovine, porcine, caprine, ovine, cabaline, păsări de curte, vânat sălbatic sau de crescătorie, carnea tocată, carnea preparată, laptele crud și produsele din lapte crud, peștele și produsele din pescuit proaspete, ouăle și produsele din ouă crude.

Totusi, alimentele menționate mai sus pot fi donate către operatorii receptori de tipul cantinelor sociale sau a altor unități de alimentație publică, în vederea transformării acestora, fără întârziere nejustificată, în produs finit, destinat consumatorului final.

Sunt excluse de la donare băuturile alcoolice.

Pe tot parcursul procesului de donare vor fi respectate normele legale in vigoare privind siguranța si securitatea alimentara.

Normele metodologice de aplicare a legii au fost elaborate de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Ministerul Sănătății în urma consultărilor cu reprezentanți ai sectoarelor pe fiecare verigă a lanțului agroalimentar: producția primară, procesare, comercializare, precum si cu reprezentanți HORECA și ai organizațiilor neguvernamentale din domeniul mediului si asistenței sociale.
Diminuarea risipei alimentare, factor generator de risipă a tuturor resurselor utilizate în producerea hranei, va avea ca efect protejarea resurselor naturale: pământ, apă, energie, materie primă și a mediului contribuind la reducerea emisiilor de CO2 și a poluării.

***

România a întreprins o serie de demersuri privind diminuarea risipei alimentare, astfel că în aprilie 2016, a fost publicată, în Monitorul Oficial al României, Declarația nr. 1/2016 a Parlamentului României privind obiectivele dezvoltării durabile, prin care se reiterează
atașamentul față de obiectivele ONU și se angajează în mobilizarea continuă a expertizei și a resurselor proprii în vederea realizării Agendei 2030.

În anul 2016 s-a adoptat Legea nr. 217 privind diminuarea risipei alimentare, aceasta fiind modificată și completată prin Legea nr. 200/2018 și publicată în Monitorul Oficial 647/ 25.07.2018.

În aprilie 2017, a fost publicată, în Monitorul Oficial al României, Legea nr. 57/2017 pentru ratificarea Acordului încheiat la 12 decembrie 2015 și semnat de România în 22 aprilie 2016.

Astfel, România a confirmat, alături de celelalte state membre UE, precum și de statele membre ale Organizației Națiunilor Unite angajamentul referitor la îndeplinirea țintelor de dezvoltare durabilă.

Comments

comments