În perioada 15 – 16 mai 2019 are loc al șaptelea Atelier Internațional de Modelare Numerică în Științele Aerospațiale “NMAS 2019”. Acest atelier de lucru se concentrează asupra simulărilor numerice și aplicării lor în științele aerospațiale, atât în domeniul lansării, cât și al proiectării și construcției prin satelit. Sunt oferite prezentări atât din mediul academic, cât și din partea partenerilor industriali.

Acest atelier este organizat de Agenția Spațială Română (ROSA), INCAS – Institutul Național de Cercetări Aerospațiale “Elie Carafoli” și Universitatea POLITEHNICA din București.
SUBIECTE:
1 – tehnologii de propulsie a lansatoarelor și simulări ale motoarelor cu rachete
2 – simularea dinamicii zborului
3 – modelarea problemelor structurale în cadrul aeronavelor aerospațiale
4 – proiectarea sistemului pentru sateliții mici.

INCAS – Institutul Naţional de Cercetări Aerospaţiale “Elie Carafoli” (www.incas.ro) este cel mai important centru de cercetare în domeniul ştiintelor aerospatiale din România, cu o tradiţie de peste 60 de ani în ingineria aerospaţiala, fizica fluxului şi aerodinamica aplicată, tehnologiile de ultimă oră și infrastructura unică de importanță strategică națională.
INCAS a fost implicat în toate proiectele aeronautice naționale majore pentru zonele civile și militare și, în prezent, acționează ca un actor important în politica UE de dezvoltare a C & D în cadrul viziunii și viitorului program Orizont 2020 “FlightPath 2050”.

Agenția Spațială Română – ROSA (www.rosa.ro) a fost înființată în 1991 și reorganizată printr-o Hotărâre a Guvernului în 1995 ca instituție publică independentă sub auspiciile Ministerului Cercetării și Tehnologiei (de fapt, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și Sport). ROSA este organismul național de coordonare a activităților spațiale.
Misiunile organizației ROSA sunt promovarea și coordonarea eforturilor de dezvoltare și a eforturilor naționale în domeniu și, în calitate de reprezentant al Guvernului, promovarea cooperării internaționale. În special, ROSA este autorizată să înființeze centre de cercetare și dezvoltare orientate pe obiective specifice ale Programului Spațial Român.

Universitatea POLITEHNICĂ Bucureşti – UPB (www.upb.ro/en) este cea mai mare şi cea mai veche universitate tehnică din ţară şi printre cele mai prestigioase universităţi din România.

Comments

comments