În acest an, ajutorul de deces acordat asiguratului sau pensionarului a fost majorat cu 75 de lei, comparativ cu valoarea de anul trecut, odată cu intrarea în vigoare a bugetului de asigurări sociale pentru anul 2014. Actul normativ majorează cu 75 de lei câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. În timp ce anul trecut acest câştig salarial era de 2.223 de lei, în 2014 el ar creşte până la 2.298 lei. Astfel că şi cuantumul ajutorului de deces se va majora tot până la 2.298 lei, în cazul asiguratului sau al pensionarului. În schimb, în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces va fi în 2014 de 1.149 lei, faţă de 1.112 de lei, cât a fost în 2013. Potrivit Casei Naţionale de Pensii Publice, ajutorul de deces se acordă, în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie care nu are un drept propriu de asigurări sociale şi se află în întreţinerea titularului la data decesului, unei singure persoane care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz: soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul în condiţiile dreptului comun sau în lipsa acestora, orice altă persoană care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces. 
 
 

Comments

comments

DISTRIBUIȚI